• فناوری‌های نوین در مهندسی
    مدیر گروه
    دکتر حامد باقری

آمار و اطلاعات

نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
آزمایشگاه عمومی سامان حسینخانی طبقه همکف