عنوان دریافت
آئین‌نامه برنامه‌های موسیقیایی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور
آئین‌نامه کانون‌های فرهنگی دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
آیین نامه شورای فرهنگی و اجتماعی
آیین‌نامه اجرایی اردوهای راهیان نور
آیین‌نامه اردوهای دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
آیین‌نامه استفاده از تسهیلات دانشجویی دانشگاه‌ها
آیین‌نامه برنامه‌های موسیقیایی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش علی سراسر کشور
آیین‌نامه تاسیس و فعالیت انجمن‌ها و اتحادیه‌های انجمن‌های علمی- دانشجویی
آیین‌نامه تشکیل کرسی آزاد اندیشی
آیین‌نامه دانشجوی نمونه
آیین‌‌نامه عمومی و فنی مسابقات فوتسال کارکنان و اعضای هیئت علمی
آیین‌نامه عمومی و فنی مسابقات لیگ فوتسال دانشجویان
آیین‌نامه عمومی و فنی مسابقات والیبال دانشجویان دختر دانشگاه تربیت مدرس
آیین‌نامه عمومی و فنی مسابقات والیبال کارکنان خانم دانشگاه تربیت مدرس
آیین‌نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش‌های علمی
آیین‌نامه نحوه تشکیل انجمن دانش آموختگان
توصیه‌نامه سیاستی و اجرایی پوشش دانشگاهی در دانشگاه‌ها
حقوق شهروندی در نظام اداری
دستور العمل اجرایی ظوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
دستور‌العمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی
دستورالعمل اجرایی ماده یک آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه
دستورالعمل تشکیل باشگاه آزاد اندیشی دانشگاهیان
دستورالعمل تشکیل و فعالیت مجمع‌های تخصصی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه‌ها
شورای انضباطی: آئین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران
شورای انضباطی: شیوه‌نامه اجرایی آئین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب سال ۱۴۰۱
شورای صنفی دانشجویان: آئین‌نامه شوراهای صنفی - رفاهي دانشجویان دانشگاه‌های کشور
شورای صنفی دانشجویان: شیوه‌نامه اجرایی شوراهای صنفی - رفاهي دانشجویان دانشگاه‌های کشور
شورای فرهنگی و اجتماعی: آیین‌نامه شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی
شورای ورزش: آیین‌نامۀ تشکیل شورای ورزش موسسه آموزش عالی
شیوه‌نامه ستاد هماهنگی برگزاری مناسبتهای فرهنگی
شیوه‌نامه اجرای بازدیدهای علمی انجمن‌های علمی دانشجویی
شیوه‌نامه امور مالی و معاملاتی تشکل‌های اسلامی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
شیوه‌نامه انتخاب استاد مشاور فرهنگی
شیوه‌نامه انتخاب دانشجویان ممتاز فرهنگی دانشگاه تربیت مدرس
شیوه‌نامه برگزاری انتخابات مجمع دبیران انجمن‌های علمی دانشجویی
شیوه‌نامه برگزاری انتخابات مدیران مسوول نشریات
شیوه‌نامه پایش و نظارت بر ناهنجاری‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه تربیت مدرس
شیوه‌نامه تبلیغات برنامه‌های معاونت فرهنگی و اجتماعی
شیوه‌نامه تشکیل کارگروه‌های فرهنگی و اجتماعی دانشکده‌ها
شیوه‌نامه حمایت و رتبه‌بندی نشریات دانشجویی
شیوه‌نامه دانشجوی برتر، جایزه البرز
شیوه‌نامه دانشجوی نمونه
شیوه‌نامه فعالیت‌های تشکل‌های علمی و فرهنگی اعضای هیات علمی دانشگاه
شیوه‌نامه نامگذاری ساختمان‌ها و معابر دانشگاه
شیوه‌نامه نحوه انتخاب و شرح وظایف رابطان فرهنگی و اجتماعی خوابگاه‌ها
فرآیند تصمیم‌گیری و صدور مجوز معاونت فرهنگی و اجتماعی
فرآیند نظارت و اجرای برنامه‌ها در معاونت فرهنگی و اجتماعی
فرآیند نظارت و اجرای برنامه‌هایی که رأسا به‌وسیله انجمن‌های علمی دانشجویی یا کانون‌های فرهنگی و هنری برگزار می‌شود
کمیسیون فرهنگی و ارتقاء: آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
کمیسیون موارد خاص: آیین‌نامه شوراهای بررسی موارد خاص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (اسفند ۹۹)
کمیسیون موارد خاص: راهنمای درخواست بخشش جریمه در سامانه گلستان
مجموعه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی فعالیت تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان
مصادیق پوشش مجاز و غیرمجاز دانشجویان
وام‌های وزارت بهداشت: آیین‌نامه صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی