عنوان گروه دریافت
پژوهش‌های کاربردی: آئین نامه جدید نرخ بالاسری پروژه‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس سایر
پژوهش‌های کاربردی: آئین‌نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی استاد
پژوهش‌های کاربردی: آئین‌نامه تأسیس پژوهشگاه‌های دانشگاهی سایر
پژوهش‌های کاربردی: آئین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران سایر
پژوهش‌های کاربردی: آئین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران سایر
پژوهش‌های کاربردی: آئین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران سایر
پژوهش‌های کاربردی: آئین‌نامه نحوه حمایت از تاسیس و فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در دانشگاه تربیت مدرس سایر
پژوهش‌های کاربردی: آئين‌نامه قراردادهای پژوهشی دانشگاه سایر
پژوهش‌های کاربردی: آیین نامه تضمین معاملات دولتی سایر
پژوهش‌های کاربردی: آیین نامه خط مشی و ضوابط حقوق مالکیت فکری در مؤسسات علمی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس مصوبه سی وششمین جلسه هیات امنای دانشگاه مورخ 21/09/87 سایر
پژوهش‌های کاربردی: آيين‌نامه نحوه تدوين و واگذاري دانش فني استاد
پژوهش‌های کاربردی: اساسنامه دانشگاه تربیت مدرس سایر
پژوهش‌های کاربردی: اساسنامه مصوب شرکت‌های دانشگاهی خصوصی سایر
پژوهش‌های کاربردی: اساسنامه مصوب شرکت‌های دانشگاهی دولتی سایر
پژوهش‌های کاربردی: تائیدیه شناسه ملی دانشگاه سایر
پژوهش‌های کاربردی: تائیدیه صلاحیت انجام فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس سایر
پژوهش‌های کاربردی: تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص ارائه ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت یا حسن انجام کار در دانشگاه صرفا بصورت نامه کتبی رئیس دانشگاه سایر
پژوهش‌های کاربردی: تصویب‌نامه هیئت وزیران درخصوص معافیت طرح‌ها از برگزاری مناقصه - ترک تشریفات مناقصه سایر
پژوهش‌های کاربردی: تفویض اختیار 97 سایر
پژوهش‌های کاربردی: روند اختتام قراردادهای پژوهشی استاد
پژوهش‌های کاربردی: روند انجام طرح های پژوهشی استاد
پژوهش‌های کاربردی: روند انعقاد قراردادهای پژوهشی استاد
پژوهش‌های کاربردی: روند تمدید قرارداد پژوهشی استاد
پژوهش‌های کاربردی: روند مالی پروژه های پژوهشی استاد
پژوهش‌های کاربردی: روند مفاصا حساب بیمه قراردادهای پژوهشی استاد
پژوهش‌های کاربردی: شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان برترِ دانشگاهی از تسهیلات ادامه تحصیل در دورۀ دکتری تخصصی (جایزۀ شهید احدی) سایر
پژوهش‌های کاربردی: شیوه نامه بهره‌مندی دانش‌آموختگان برترِ دانشگاهی از تسهیلات جذب در مؤسسه های علمی (جایزة دکترکاظمی آشتیانی) سایر
پژوهش‌های کاربردی: شیوه نامه پشتیبانی از دانش آموختگان برتر دانشگاهی برای جذب در نهادهای فناورانه ( طرح شهید تهرانی مقدم) دانش‌آموختگان
پژوهش‌های کاربردی: شیوه نامه تشویق مجریان طرح های کاربردی (از طریق دفتر پژوهش های کاربردی و فناوری)
پژوهش‌های کاربردی: شیوه نامه حمایت از فعالیت های پژوهشی استادیاران جوان (جایزة مرحوم دکترکاظمی آشتیانی سایر
پژوهش‌های کاربردی: شیوه نامه حمایت از قراردادهای پژوهشی شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه استاد
پژوهش‌های کاربردی: شیوه نامه داخلی حمایت از طرح های شخصی
پژوهش‌های کاربردی: شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در صنعت و جامعه سایر
پژوهش‌های کاربردی: شیوه‌نامه تاسیس شرکت‌های دانشگاهی سایر
پژوهش‌های کاربردی: شیوه‌نامه تشکیل هسته‌های پژوهشی دانشجویی دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
پژوهش‌های کاربردی: شیوه‌نامه حمایت از هسته‌های دانشجویی مسأله محور (طرح شهید احمدی روشن سایر
پژوهش‌های کاربردی: ضمانت نامه انجام تعهدات مورد تایید دفتر پژوهش های کاربردی سایر
پژوهش‌های کاربردی: ضمانتنامه حسن انجام تعهدات طبق آئین نامه تضمین معاملات سایر
پژوهش‌های کاربردی: قوانین مربوط به معافیت دانشگاه از پرداخت مالیات در طرح‌های پژوهشی سایر
پژوهش‌های کاربردی: گواهینامه ثبت‌نام مودیان مالیاتی مربوط به دانشگاه تربیت مدرس سایر
پژوهش‌های کاربردی: ماده واحده حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در بکارگیری دانش‌آموختگان برتر (طرح شهید تهرانی مقدم) دانش‌آموختگان
پژوهش‌های کاربردی: متن شیوه‌نامه حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه سایر
پژوهش‌های کاربردی: مقررات و روش امتیازدهی انتخاب طرح پژوهشی برتر در هر سال سایر
پژوهش‌های کاربردی: نمونه متن ضمانت نامه پیش پرداخت از سوی دانشگاه سایر
کتابخانه: استفاده از خدمات ساير کتابخانه‌ها استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
کتابخانه: تعرفه دریافت پایان نامه و رساله دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
کتابخانه: شرایط و نحوه استفاده از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
کتابخانه: عضویت و نحوه استفاده از منابع بخش امانت کتابخانه مرکزی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
کتابخانه: مراحل تسویه حساب دانش آموختگان در کتابخانه مرکزی دانش‌آموختگان
کتابخانه: مقررات امانت منابع و تجهیزات دیداری شنیداری استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
کتابخانه: مقررات سالن مطالعه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
کتابخانه: مقررات مربوط به تاخير در تحويل مواد و منابع امانت گرفته شده استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
کتابخانه: نحوه استفاده از خدمات گروه اطلاع رسانی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/سایر
مدیریت آزمایشگاه‌ها: آئین‌نامه شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت آزمایشگاه‌ها: شیوه نامه صدور مجوز تردد به آزمایشگاه‌ها و عرصه‌های پژوهشی دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: آئین نامه تشکیل قطب علمی استاد
مدیریت پژوهش: آئین‌نامه استفاده از فرصت‌های مطالعاتی برای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی استاد
مدیریت پژوهش: آئین‌نامه جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: آئین‌نامه داخلی شورای پژوهشی استاد
مدیریت پژوهش: آئین‌نامه دوره دکتری پژوهشی (Research by ph.D) دانشجو دکتری
مدیریت پژوهش: آئین‌نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش‌های علمی استاد
مدیریت پژوهش: آئین‌نامۀ دورۀ دکترا (ph.D) دانشجو دکتری
مدیریت پژوهش: آئين‌نامه استاد راهنمای مشترک برای پايان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: آئين‌نامه ترتيب واگذاری، ميزان و نحوه واريز تنخواه‌گردان پرداخت استاد
مدیریت پژوهش: آئين‌نامه جايزه اقتصاد اسلامی دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: آئين‌نامه جايزه بيوتكنولوژی دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: آئين‌نامه جايزه جشنواره سردار شهيد دکتر حسن تهراني مقدم استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: آئين‌نامه‌ دوره‌های فرا دكتری (Postdoctoral) استاد/دانشجو دکتری
مدیریت پژوهش: آئين‌نامه شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: آئين‌نامه عضويت هيأت علمی وابسته در دانشگاه استاد
مدیریت پژوهش: آئين‌نامه نحوه برگزاری گردهمايی‌های بين‌المللی استاد
مدیریت پژوهش: آیین نامه اجرایی پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: آیین نامه برنامه حمایت از متخصصان و کارافرینان ایرانی خارج ازکشور استاد
مدیریت پژوهش: امور مربوط به ثبت اختراع در اداره کل مالکیت صنعتی استاد
مدیریت پژوهش: بخشنامه پذيرش دانشجوی غيرايرانی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: تسهيلات چاپ مقاله و جايزه مقالات و عضويت در انجمن‌های علمی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: تکمله شيوه‌نامه شركت در مجامع علمی خارج از كشور (کارگاه‌های تخصصی) استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: جدول ارزيابی برگزاری همایش استاد
مدیریت پژوهش: جشنواره‌های مورد تأیید معاونت محترم پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان/سایر
مدیریت پژوهش: درخواست مجوز اوليه برگزاری همایش
مدیریت پژوهش: دستورالعمل اجرایی افزایش بودجه پایان نامه رساله دانشجویان اصلاحیه 1400 استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: دستورالعمل اجرایی افزایش بودجه پایان نامه/رساله دانشجویان اصلاحیه۱۴۰۰ دانشجو دکتری
مدیریت پژوهش: دستورالعمل اعطای پايه تشويقی اعضای هيأت علمی دانشگاه استاد
مدیریت پژوهش: دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری تخصصی دانشجو دکتری
مدیریت پژوهش: دستورالعمل برگزاری همایش‌های علمی – پژوهشی دانشگاه استاد
مدیریت پژوهش: دستورالعمل تشخیص اعتبار جشنواره‌ها و مسابقه‌های علمی ـ بین‌المللی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: دستورالعمل شرکت در کارگاه‌های علمی داخل کشور استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: دستورالعمل شروع فعالیت های پژوهشی دانشجویان در زمان شیوع بیماری کووید۱۹_نسخه بازنگری شده اردیبهشت ۱۴۰۰ دانشجو دکتری
مدیریت پژوهش: دستورالعمل شروع فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان در زمان شیوع بیماری کووید -19 (سند شماره 2 معاونت پژوهشی ویژه دوره شیوع کووید 91) استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان/سایر
مدیریت پژوهش: دستورالعمل نحوه انتخاب استادان ممتاز استاد
مدیریت پژوهش: دستورالعمل نحوه انجام فعالیتهای مدیریت پژوهشی و ادارات پژوهشی دانشکده‌ها (سند شماره 1 معاونت پژوهشی ویژه دوره شیوع کووید 11) استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان/سایر
مدیریت پژوهش: دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
مدیریت پژوهش: دستورالعمل نحوه برگزاری جلسات دفاع دانشجویان بصورت الکترونیکی (سند شماره 3 معاونت پژوهشی و فناوری ویژه دوره شیوع کووید 19) استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: دستورالعمل نحوه تخصيص اعتبار پژوهشی (Grant) استاد
مدیریت پژوهش: دستورالعمل نحوه حمايت از همكاران طرح‌های تحقيقاتی استاد
مدیریت پژوهش: دستورالعمل نحوه هزينه كرد بودجه پشتيبانی پايان‌نامه‌ها دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: دستورالعمل هزينه كرد بودجه مصوب رساله / پايان‌نامه و تعيين حساب معين اعضاء هيأت‌علمی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: راهنما و شیوه‌نامه نگارش و تدوین پایان‌نامه و رساله دانشجویی دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: روش اجرائی احتساب پروژه تحقیقاتی به عنوان بخشی از خدمت سربازی دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: شرح وظايف استاد راهنمای رساله‌های دكتری دانشجو دکتری
مدیریت پژوهش: شرح وظايف نماينده تحصيلات تكميلی در جلسات استاد
مدیریت پژوهش: شیوه نامه شرایط و نحوه هزینه کرد اعتبار پژوهشی مرحوم دکتر کاظمی آشتیانی ویژه پژوهشگران(استادیاران) جوان استاد
مدیریت پژوهش: شیوه‌نامه اجرایی و نظارتی دوره دکتری پژوهش محور دانشجو دکتری
مدیریت پژوهش: شیوه‌نامه ارزيابی فعاليت‌های موظفی اعضای هيئت علمی پژوهشی دانشگاه استاد
مدیریت پژوهش: شیوه‌نامه دفاع از رساله دکتری دانشجو دکتری
مدیریت پژوهش: شیوه‌نامه صدور احکام مأموریت داخل موضوع ماده 71 آئین نامه استخدامی اعضای هیأت‌علمی استاد
مدیریت پژوهش: شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت‌علمی استاد
مدیریت پژوهش: شیوه‌نامه نحوه محاسبه فوق‌العاده مدیریت و واحد موظف رؤسا و معاونین پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی استاد
مدیریت پژوهش: شیوه‌نامه نحوه همکاری اعضای هیأت‌علمی دانشگاه های معتبر خارجی استاد
مدیریت پژوهش: شيوه نامه ارائه خدمات آزمايشگاهی و كارگاهی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: شيوه‌نامه ارائه مقاله در مجامع علمی معتبر بين‌المللی خارج از كشور استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: شيوه‌نامه ارائه مقاله در مجامع علمی معتبر داخل كشور استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: شيوه‌نامه تشويق مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین‌المللی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: شيوه‌نامه تعيين ظرفيت اعضای هيات‌علمی براي راهنمايی پايان‌نامه/رساله دانشجويان کارشناسی ارشد و دکتری استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: شيوه‌نامه مدیریت و تسویه حساب مالی همایش‌های علمی – پژوهشی ملی دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: ضوابط حمایت از برگزاری همایش‌های علمی و فناوری استانی، ملی و بین‌المللی استاد
مدیریت پژوهش: طرح تحقیق رساله دکتری دانشجو دکتری
مدیریت پژوهش: فرم درخواست مجوز اوليه برگزاری همایش استاد
مدیریت پژوهش: فرم درخواست مجوز قطعی برگزاری همایش استاد
مدیریت پژوهش: فصل دوم قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (فصل دوم ـ علم و فناوری) استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان/سایر
مدیریت پژوهش: مدارك لازم جهت تسويه حساب فرصت مطالعاتی كه پس از بازگشت بايد ارائه شود استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: مدارك مورد نياز جهت تسويه حساب مجامع علمی خارج از كشور استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مدیریت پژوهش: مصوبه هیات رئیسه مربوط به ثبت اختراع استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مرکز نشر: آئین‌نامه شورای انتشارات دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
مرکز نشر: آئين‌نامه انتخاب كتاب برتر اعضای هيأت‌علمی دانشگاه استاد
مرکز نشر: آئين‌نامه پذيرش كتاب‌هاي تأليف و ترجمه‌ای دانشگاه تربيت مدرس براي چاپ استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
مرکز نشر: آئين‌نامه تشكيل كميسيون مجله‌های علمی كشور استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
مرکز نشر: آئين‌نامه حق مالكيت مادی و معنوی در مورد نتايج پژوهش‌های علمی دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مرکز نشر: آئين‌نامه قيمت‌گذاری كتاب‌های منتشر شدة دانشگاه تربيت مدرس استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
مرکز نشر: آئين‌نامه نحوه انتشار مجلات علمی ـ تخصصی دانشگاه تربيت مدرس استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
مرکز نشر: آیین نامۀ تعیین اعتبار نشریات علمی کشور استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
مرکز نشر: آيين‌نامه چاپ پايان‌نامه (رساله)های دانشجويان دانشگاه دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مرکز نشر: اهداف و سياست‌های مجله‌های علمی استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
مرکز نشر: تدوین الکترونیکی پایان نامه / رساله دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مرکز نشر: تعرفه خدمات نشر دانشگاه
مرکز نشر: دستورالعمل اهدای پايان‌نامه (رساله)های چاپ شده دانشجويان دانشگاه دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مرکز نشر: دستورالعمل قيمت‌گذاری، اهدا و اشتراك مجلات علمی ـ تخصصی منتشر شده دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
مرکز نشر: دستورالعمل نحوه حمايت از انتشار مجلات علمه ـ تخصصه مشترک بين دانشگاه و انجمن‌های علمی معتبر استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
مرکز نشر: شیوه نامه استفاده از سهمیه اعتبار تکثیر دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مرکز نشر: شیوه‌‌نامه تخفيف بهای كتاب‌های منتشر شده دانشگاه استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
مرکز نشر: شیوه‌نامه نحوه استفاده و تكثير پايان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاه دانشجو دکتری/دانشجو ارشد
مرکز نشر: ضوابط قالب نشریات و مقالات استاد/دانشجو دکتری/دانشجو ارشد/دانش‌آموختگان
مرکز نشر: قانون مقابله با تقلب دانشجو دکتری/دانشجو ارشد