متن کامل خبر


 
جلسه شورای راهبردی دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای مورخ 25 اردیبهشت 98 برگزار شد

خلاصه خبر: جلسه شورای راهبردی دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای روز چهارشنبه 25/2/98 در اتاق شورای دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر احمدی، ریاست محترم دانشگاه، آقای دکتر فتح الهی معاون محترم پژوهشی و فناوری، آقای دکتر حسینخانی رئیس محترم دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای و اعضای محترم شورای راهبردی دانشکده (آقای دکتر سمنانیان، آقای دکتر نبوی، آقای دکتر محمدی مقدم و آقای دکتر فتحی پور) حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه، گزارش جلسات گروه های بین رشته ای دانشکده، به ترتیب توسط آقای دکتر محمدرضا شهبازبگیان، عضو اصلی گروه فناوری آب، آقای دکتر احمد مشاعی، عضو اصلی گروه سنسور و بیوسنسور و آقای دکتر حسین غریبی، مدیر گروه انرژی های تجدیدپذیر ارائه گردید و اعضای شورای به بررسی عملکرد گروه های بین رشته ای پرداختند.

آقای دکتر احمدی، ریاست محترم دانشگاه ضمن ابراز خرسندی از روند پیشرفت فعالیت گروه ها، تأکید نمودند، اعضای گروه های بین رشته ای، در قالب تیم تحقیقاتی و با اختصاص زمان لازم، مسئولیت حمایت و پشتیبانی علمی پروژه های دانشجویان را با برگزاری ژورنال کلاب هفتگی، سمینار علمی و برگزاری جلسات در آزمایشگاه های مربوطه تا دستیابی به دانش فنی و تولید محصول بر عهده گیرند و انجام پروژه ها، صرفاً بر عهده دانشجویان نباشد.

همچنین آقای دکتر فتح الهی بر لزوم تدوین برنامه ای که منجر به مهارت آموزی کار تیمی و گسترش همکاری های علمی میان دانشجویان شود به گونه ای که هر دانشجو صرفا به دنبال انجام پروژه خود نبوده و به صورت گروهی کار میان رشته ای انجام دهند تأکید نمودند.

در ادامه هر یک از اعضای محترم شورا به بیان نکات و نقطه نظرات خود در رابطه با نحوه ادامه فعالیت گروه های بین رشته ای پرداختند.

3 خرداد 1398 / تعداد نمایش : 363