ردیف عنوان گروه آموزشی کارشناس تلفن
1 آزمایشگاه عمومی فناوری‌های نوین در علوم زیستی و پزشکی 8288
2 آزمایشگاه عمومی فناوری‌های نوین در مهندسی