حامد باقری
استادیار گروه فن‌آوری‌های نوین در مهندسی عمران و معماری

حامد باقری

صادق دردایی جوقان
استادیار گروه فن‌آوری‌های نوین در مهندسی عمران و معماری

صادق دردایی جوقان

وحید احمدی
استاد الکترونیک

وحید احمدی

علی باقری
دانشیار مهندسی و مدیریت آب

علی باقری

حامد باقری
استادیار فن‌آوری‌های نوین در مهندسی عمران و معماری

حامد باقری

محسن برزگربفروئی
استاد صنایع غذایی

محسن برزگربفروئی

محسن پارسامقدم
استاد قدرت

محسن پارسامقدم

رضا حسن ساجدی
استاد بیوشیمی

رضا حسن ساجدی

صادق حسن نیا
دانشیار بیوشیمی

صادق حسن نیا

صابر خدابنده
دانشیار زیست‌شناسی دریا

صابر خدابنده

حمید دلاوری حسن کیاده
استادیار نانو مواد

حمید دلاوری حسن کیاده

محمدجواد رسائی
استاد بیوشیمی پزشکی

محمدجواد رسائی

مسعود سلیمانی
استاد خون‌شناسی

مسعود سلیمانی

سمیه سیما
استادیار مهندسی آب

سمیه سیما

حمیدرضا شاهوردی
استاد شناسایی و انتخاب مواد

حمیدرضا شاهوردی

محسن شریفی
استاد علوم گیاهی

محسن شریفی

رضا شهبازبگیان
استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

رضا شهبازبگیان

مژده صالح نیا
استاد علوم تشریح

مژده صالح نیا

مهدی طبرسا
دانشیار فرآوری محصولات شیلاتی

مهدی طبرسا

فرزانه عربپور رق‌آبادی
استادیار فرآیند

فرزانه عربپور رق‌آبادی

نادر علی زاده مطلق عراقی
استاد شیمی تجزیه

نادر علی زاده مطلق عراقی

حسین غریبی
استاد شیمی فیزیک

حسین غریبی

برات قبادیان
استاد مهندسی مکانیک بیوسیستم

برات قبادیان

مسعود قدسیان
استاد مهندسی آب

مسعود قدسیان

شیوا گرجیان
استادیار مهندسی مکانیک بیوسیستم

شیوا گرجیان

فریبا گنجی
دانشیار مهندسی شیمی-زیست پزشکی

فریبا گنجی

علیرضا محجوب
استاد شیمی معدنی

علیرضا محجوب

سعید مرید
استاد مهندسی و مدیریت آب

سعید مرید

احمد مشاعی
دانشیار فیزیک اتمی مولکولی

احمد مشاعی

رسول ملک فر
استاد فیزیک اتمی مولکولی

رسول ملک فر

سیدغلامرضا موسوی
استاد بهداشت محیط

سیدغلامرضا موسوی

محمد مهرآبادی
دانشیار حشره‌شناسی کشاورزی

محمد مهرآبادی

حسین نادری منش
استاد بیوفیزیک

حسین نادری منش

مریم نیکخواه
دانشیار ریز زیست فناوری

مریم نیکخواه

مریم نیکخواه
دانشیار ریز زیست فناوری

مریم نیکخواه

ابراهیم واشقانی فراهانی
استاد مهندسی شیمی-زیست پزشکی

ابراهیم واشقانی فراهانی

مهدی وفاخواه
استاد آبخیزداری

مهدی وفاخواه

محمد مهدی هیهات
دانشیار تبدیل انرژی

محمد مهدی هیهات

حبیب اله یونسی
استاد محیط زیست

حبیب اله یونسی