گروه‌های آموزشی


 
فن‌آوری‌های نوین در مهندسی عمران و معماری
فن‌آوری‌های نوین در مهندسی عمران و معماری

هدف از این رشته تربیت متخصصان به روز و متعهد در راستای طراحی و اجرای سازه‌های کنترل شده و هوشمند با استفاده از مواد، مصالح نوین از قبیل نانو، مواد حافظه‌دار شکلی، پلیمرها و ... و تجهیزات نوین از قبیل ایزولاتورها، دمپرها و ... است.