" دانش، آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور است. روی دیگر دانائی،توانایی است"
حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)

در دنيای کنونی، انسان جهت مواجهه با مسایل و حل مشکلات پیچیده نيازبه خواستگاه های علمی جامع و کافی دارد. در اين ميان، مطالعات و تحقیقات بين رشته ای است که موجب می شود محيط پيرامون افراد، به خصوص افراد و متخصصان دانشگاهی انسجام و جهت گیری خاص پيدا نماید و باعث پويايی نظام آموزشی و پژوهشی و در نتيجه، پاسخگویی آنها به مشکلات جامعه گردد.
دانشکده فناوری های بین رشته ای در سال ۱۳۹۰ با توجه به لزوم ایجاد زمینه ای مناسب برای راه اندازی فعالیت های بین رشته ای بصورت مستقل و با همکاری اعضای هیت علمی علاقه مند به فعالیت های بین رشته ای از سایر دانشکده ها تاسیس گردید.
با توجه به شتاب علم و فناوری های نوین ، رشته های متعارف و فعال در یک زمینه تخصصی بسرعت امکان پاسخ گویی خود را در مقابل نیاز های جدید از دست می دهندو به همین دلیل امکان جذب مخاطب در زمینه تحصیل و پژوهش کمتر خواهد شد.
پاسخ گویی به نیاز های امروز براساس تلفیق رشته های متعارف و ایجاد زمینه های جدید علمی و یا پژوهشی مشترک از انواع علوم شکل خواهد گرفت.
بر این اساس دانشکده فناوری های بین رشته ای منطبق با چشم انداز خود جایگاهی برای راه اندازی رشته هایی است که بصورت مستقل در یک دانشکده به تنهایی امکان برگزاری را ندارد و نیاز به زیرساخت جدیدی برای برگزاری این رشته ها بصورت همزمان توسط چند دانشکده می باشد.

چشم انداز

دانشکده فناوری های بین رشته ای دانشکده‌ای است پیشگام درآموزش و پژوهش‌های بین رشته ای و کاربردی که با توجه به ظرفیت های بیشمارو متنوع از گروه ها و اساتید برجسته دانشگاه تربیت مدرس می تواند یکی از دانشکده های پیشگام در جهت تربیت دانشجویانی باشد که توانایی دستیابی به فناوری های مورد نیاز کشور را داشته باشد.

اهداف

دانشکده فناوری های بین رشته ای به عنوان دانشکده‌ای ممتاز و منحصر به تحصیلات تکمیلی تلاش می‌کند با تکیه بر اعضای هیات علمی علاقه مند به فعالیت های بین رشته ای در دانشگاه تربیت مدرس و بهره گیری از منابع و امکانات روز دنیا جهت فعالیت های تحقیقاتی بنیادی و کاربردی وهمراهی دانشجویان و کارکنان توانمند، متعهد و پرتلاش به تولید و اشاعه دانش در حوزه های بین رشته ای بپردازد. دانشکده از طریق توسعه فعالیت های بین رشته ای ، در زمینه های مورد نیاز جامعه و صنعت پاسخگو بوده و زمینه ای مناسب برای فعالیت های گروهی از دانشکده های مختلف فراهم می نماید.


هیئت رئیسه دانشکده
رئیس دانشکده

محمدحسین یادگاری

رئیس دانشکده
حامد باقری

حامد باقری

معاون آموزشی
اعضای شورای تخصصی گروه‌ها

مشاهده ...


ساختار سازمانی

مشاهده ...