معرفی

در دنیای کنونی، انسان جهت مواجهه با مسایل و حل مشکلات پیچیده نیازبه خواستگاه‌های علمی جامع و کافی دارد. در این میان، مطالعات و تحقیقات بین رشته‌ای است که موجب می شود محیط پیرامون افراد، به خصوص افراد و متخصصان دانشگاهی انسجام و جهت گیری خاص پیدا نماید و باعث پویایی نظام آموزشی و پژوهشی و در نتیجه، پاسخگویی آنها به مشکلات جامعه گردد. دانشکده فناوری‌های بین رشته‌ای منطبق با چشم انداز خود جایگاهی برای راه اندازی رشته‌هایی است که بصورت مستقل در یک دانشکده به تنهایی امکان برگزاری را ندارد و نیاز به زیرساخت جدیدی برای برگزاری این رشته‌ها بصورت همزمان توسط چند دانشکده می باشد. ادامه

جدیدترین اخبار

گروه‌های آموزشی
اعضای هیأت علمی
دانش‌آموختگان
دانشجویان

پذیرش دانشجو (دکتری و کارشناسی ارشد)

پذیرش از طریق آزمون ورودی وزارت علوم

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته (روزانه، نوبت دوم، یادگیری الکترونیکی)

پذیرش از طریق آزمون ورودی علوم پزشکی

پذیرش دانشجو در رشته‌های علوم پایه پزشکی کارشناسی‌ارشد (روزانه، نوبت دوم، مازاد/پردیس بین الملل)

پذیرش پردیس دانشگاهی

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی و علوم پزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته پردیس دانشگاهی (شهریه پرداز)

پذیرش یادگیری الکترونیکی

پذیرش دانشجو در رشته‌های غیرپزشکی کارشناسی‌ارشد ناپیوسته از طریق آزمون سازمان سنجش آموزش کشور

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی)

پذیرش متقاضیان رشته‌های غیرپزشکی در هر سال تحصیلی وفق ضوابط ابلاغی وزارت علوم

پذیرش دانشجویان ایرانی شاغل به‌تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور

پذیرش از طریق معرفی‌نامه وزارتین علوم و بهداشت یا تسلیم درخواست مستقیم

پذیرش دانشجویان غیرایرانی

پذیرش اتباع غیرایرانی از طریق معرفی‌نامه وزارتین علوم و بهداشت، به صورت بورسیه

پذیرش مربیان دانشگاه‌ها و تبدیل بورس خارج به داخل و بورسیه

پذیرش متقاضیان دکتری پس از ارائه معرفی نامه وزارتین علوم یا بهداشت

اطلاعات بیشتر

آزمایشگاه‌ها

مشاهده فهرست کامل آزمایشگاه‌ها...

توضیح متنی از آزمایشگاه ها

  • آزمایشگاه عمومی
  • آزمایشگاه عمومی

دوره‌های تحصیلی

Shape