فرآیند پیشنهاد ایجاد تشکیل گروه بین رشته‌ای

گروه بین‌رشته‌ای انرژی‌های تجدید پذیر:

توسعه انرژی مورد نیاز بشر بر پایه منابع تجدیدپذیر که از گردش روز و شب ؛ همانند نور خورشید، باد، باران، جزر و مد دریاها، امواج و گرمای زمین گرمایی بدست می‌آید.
گروه انرژی تجدید پذیر بر پایه دانش علوم پایه ، فنی مهندسی و کشاورزی و منابع طبیعی و توانمندی نیروی انسانی با دانش خود با مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و جلب حمایت‌های مالی و انسانی نهادهای دولتی، خصوصی و مردم نهاد داخل و خارج از کشور به منظور در دسترس قرار دادن انرژیهای پاک در جهت شکوفایی توسعه پایدار از با تصویب شورای راهبردی دانشکده علوم و فناوری‌های بین رشته‌ای دانشگاه تربیت مدرس فعالیت خود را آغاز کرده است. ادامه....


گروه بین‌رشته‌ای فناوری آب:

اعضای هیأت علمی :
سعید مرید، محمدرضا شهبازبیگیان، مسعود قدسیان، غلامرضا موسوی، علی باقری، مهدی وفاخواه، سمیه سیما


گروه بین‌رشته‌ای مهندسی پزشکی - بیومتریال:

اعضای هیأت علمی :
حامد باقری، ابراهیم واشقانی، صادق حسن نیا، حمیدرضا شاهوردی، حمید دلاوری، مسعود سلیمانی، مریم نیکخواه، مژده صالح نیا، فریبا گنجی


سنسور و بیوسنسور

مشاهده....


مواد زیست فعال

مشاهده...


گروه بین‌رشته‌ای سلول‌های بنیادی:

اعضای هیأت علمی :
سید جواد مولی، نفیسه بحیرائی، منصوره موحدین، سمیره نجف آبادی، فاطمه رهبری زاده


گروه بین‌رشته‌ای علم داده‌ها:

علم داده ها موضوعی میان رشته‌اي است که رشته‌های آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر در آن نقش تعیین کننده‌ای ایفا می‌کنند. از آنجا که علم داده ها به طور مستقیم با مبانی نظری و کاربردی فناوري‌هاي نوین و پیشرفته در تولید داده ارتباط دارد با سرعت شگرفی رو به تکامل و پیشرفت است. لذا، در راستاي برنامه‌هاي توسعه علم و فناوری کشور و توجه به تحقیقات بنیادی علوم، اهمیت داشتن متخصصینی در این موضوع که بتوانند به ابعاد نظري این زمینه تسلط داشته و به تبع آن در پیشرفت علمی کشور موثر باشند ضروری به نظر رسید. راه‌اندازی این رشته نیز اقدامی در پاسخ به نیازهای روز کشور در این زمینه بوده است. ادامه....


گروه بین‌رشته‌ای علوم اعصاب شناختی:

علوم شناختی بررسی روشمند و منظم علمی و میان رشته ای ذهن و هوش است که شامل ایده ها و روش های فلسفه، روانشناسی، علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی، علوم اعصاب، زبان شناسی و انسان شناسی است. خاستگاه فکری آن به اواسط دهه 1950 بر‌می‌گردد؛ زمانی که محققان در چندین زمینه شروع به توسعه نظریه های ذهن بر اساس بازنمایی های پیچیده و رویه های محاسباتی کردند و در دودهه اخیر رویکردهای جدیدتری تحت عنوان شناخت 4Eبه آن جان تازه ای بخشیدند. ادامه....