• انرژی‌های پاک و محیط زیست
    مدیر گروه
    دکتر حسین غریبی

آمار و اطلاعات

.:: دکتری ::.

برنامه زمانبندی کلاس‌های مقطع دکتری در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1403:

# کد درس نام درس نام استاد زمان/مکان تاریخ و ساعت امتحان

.:: كارشناسی‌ارشد ::.

برنامه زمانبندی کلاس‌های مقطع کارشناسی‌ارشد در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1403:

# کد درس نام درس نام استاد زمان/مکان تاریخ و ساعت امتحان
1 640103601 ذخيره سازي انرژي الكتريكي و الكترو شيميايي (اختياري) محمد مهدي هيهات هرهفته، دوشنبه، 08:00-10:00، هفته هاي فرد، چهارشنبه، 10:00-12:00 1403/04/20 - 10:00:00.000
2 640102501 پيل هاي سوختي (اختياري) محمد ژياني هرهفته، يك شنبه، 08:00-10:00، هفته هاي فرد، دوشنبه، 15:00-17:00 1403/04/16 - 10:00:00.000
3 640101901 انرژي خورشيدي (اختصاصي) محمد مهدي هيهات هرهفته، دوشنبه، 13:30-15:00 1403/04/13 - 10:00:00.000
4 640102001 انرژي بادي (اختصاصي) سعيد كريميان علي آبادي هرهفته، يك شنبه، 15:00-17:30 1403/04/09 - 10:00:00.000