• فناوری‌های نوین در علوم زیستی و پزشکی
    مدیر گروه
    دکتر فاطمه رهبری زاده

آمار و اطلاعات

.:: دکتری ::.

برنامه زمانبندی کلاس‌های مقطع دکتری در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1403:

# کد درس نام درس نام استاد زمان/مکان تاریخ و ساعت امتحان
1 640412601 مباحث ويژه در مغز و شناخت 2 (اختياري) حجت اله فراهاني هرهفته، يك شنبه، 13:00-15:00 -
2 640410901 علوم اعصاب شناختي 2 (اصلي) محمد جوان هرهفته، شنبه، 08:00-10:00 -
3 640413201 روش هاي آزمايشگاهي در علوم اعصاب شناختي (اختياري) سعيد سمنانيان هرهفته، شنبه، 10:00-12:00 -
4 640412801 استنباط آماري كاربردي (اصلي) محمدرضا رئوفي -
5 640411601 اختلالات شناختي (اختياري) ارسلان گلفام -

.:: كارشناسی‌ارشد ::.

برنامه زمانبندی کلاس‌های مقطع کارشناسی‌ارشد در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1403:

# کد درس نام درس نام استاد زمان/مکان تاریخ و ساعت امتحان
1 640406101 نانو فناوري در زيست پزشكي (اختصاصي) حسين سلطاني نژاد هرهفته، چهارشنبه، 10:00-12:00 -
2 640406102 نانو فناوري در زيست پزشكي (اختصاصي) حسين سلطاني نژاد هرهفته، چهارشنبه، 15:00-17:00 -
3 640406001 مهندسي ژنتيك يوكاريوت ها (اختصاصي) حسين سلطاني نژاد -
4 640406301 سلول هاي بنيادي بالغ و هموستازي بافتهاي بدن (اختصاصي) صدف وحدت هرهفته، چهارشنبه، 13:00-15:00 -
5 640406401 تنظيم اپي ژنتيك سلولهاي بنيادي (اختياري) فاطمه باقري هرهفته، دوشنبه، 13:00-15:00 -
6 640407802 اخلاق و تجاري سازي در پزشكي بازساختي (اختياري) حسين سلطاني نژاد هرهفته، دوشنبه، 15:00-17:00 -
7 640407801 اخلاق و تجاري سازي در پزشكي بازساختي (اختياري) حسين سلطاني نژاد هرهفته، سه شنبه، 13:00-15:00 -