متن # عنوان دسته گروه دریافت متن
متن # عنوان دسته گروه دریافت متن
آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانش Finance
آئین‌نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی Official
شیوه‌نامه احکام ماموریت داخل کشور Official
قانون اصلاح قانون ماليات‌های مستقيم Finance
مجموعه کامل قوانین و مقررات تأمین اجتماعی Finance
قانون مالیات‌های مستقیم Finance
قانون مدیریت خدمات کشوری Finance
تعیین حد نصاب معاملات در سال 1395 Finance
دستورالعمل اموال Finance
دستورالعمل دارایی Finance
فهرست بها ابنیه 95 Technical
فهرست بها برق 95 Technical
فهرست بها مکانیک 95 Technical
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه Official
مواد قانونی مربوط شاهد و ایثارگران در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و قانون برنامه ششم توسعه Official
نحوه به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی بر اساس قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان Official
بخشنامه حقوق شهروندی در نظام اداری Official
ممانعت از جذب و به کارگیری نیروی انسانی جدید Official
امکان دسترسی به احکام، آراء و تصمیمات اداری مربوط به خود با رعایت قانون و آئین نامه اجرایی Official
ممنوعیت استفاده از نرم افزارهای پیام رسان خارجی Official
ممنوعیت بکارگیری شاغلین بدون پرونده گزینش Official سایر
خدمات رسانی به ایثارگران Official سایر
کاهش ساعت کاری بانوان Official سایر
مجوز شورای عالی برای اعمال مدارک مربوط به کد-رشته محلهای دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی Official سایر
مکاتبه برای ابهامات در مورد آئین نامه های مصوب هیئت امنا در موسسات آموزش عالی Official سایر
ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان Official سایر
پرداخت اضافه کاری برای عوامل اجرایی آزمون ها Official سایر
الزام تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی جانباز Official سایر
استاندارد NFPA1 Technical
استاندارد NFPA10 Technical
استاندارد NFPA11 Technical
استاندارد NFPA12 Technical
استاندارد NFPA12A Technical
استاندارد NFPA13 Technical
استاندارد NFPA13D Technical
استاندارد NFPA13E Technical
استاندارد NFPA13R Technical
استاندارد NFPA14 Technical
استاندارد NFPA15 Technical
استاندارد NFPA16 Technical
استاندارد NFPA20 Technical
استاندارد NFPA22 Technical
استاندارد NFPA24 Technical
استاندارد NFPA25 Technical
استاندارد NFPA30 Technical
استاندارد NFPA30A Technical
استاندارد NFPA30B Technical
استاندارد NFPA55 Technical
استاندارد NFPA70 Technical
استاندارد NFPA70B Technical
استاندارد NFPA70E Technical
استاندارد NFPA80 Technical
دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان ها در برابر آتش سوزی Technical
مبحث سوم حفاظت ساختمان ها در برابر حریق Technical
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396 Technical
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1396 Technical
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1396 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 1 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 2 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 3 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 4 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 5 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 6 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 7 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 8 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 9 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 10 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 11 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 12 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 13 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 14 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 15 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 16 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 17 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 18 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 19 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 20 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 21 Technical
مقررات ملی ساختمان مبحث 22 Technical
ابلاغ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها Technical
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی Technical
مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی Technical
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان Technical
راهنمای آئین نامه بتن ایران(آبا) Technical
آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله(استاندارد 84-2800) Technical
آئین‌نامه صدور مجوز تحویل اموال و تجهیزات اداری دانشگاه به کارکنان قراردادی Finance استاد/سایر هیأت امناء به استناد بند "و" ماده 7 قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و بند "ب" ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با الحاق یک تبصره به ماده 3«پیوست شماره پنج دستوالعمل نحوه نگهداری اموال موضوع ماده 48 آئین نامه مالی و معاملاتی» به شرح ذیل موافقت نمود. تبصره: تحویل اموال منقول غیرمصرفی به کارکنان(هیأت علمی و غیرهیأت علمی)رسمی، پیمانی و قراردادی در طول خدمت با رعایت سایر مقررات بلامانع است.
آئین تصویب انتقال بخشی از موجودی های نقدی دانشگاه به حسابهای جاری دو منظوره Finance استاد/سایر هیأت امنا به استناد بند "و" ماده 7 قانون تشکیل هیأت امنا و بند "ب" ماده 20 قانون برنامه پنججم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره 3 ماده 13 آئین نامه مالی و معاملاتی و با عنایت به مصوبه کمیسیون دائمی مورخ 30/02/93 با انتقال کل موجودیهای نقدی دانشگاه در هر سال به حسابهای جاری دو منظوره نزد بانکهای عامل موافقت نمود و مقرر گردید درآمد حاصل به عنوان درآمدهای اختصاصی محسوب و در قالب بودجه سنواتی و بودجه تفصیلی و با رعایت مقررات مربوط به مصرف برسد تاریخ اجرای این مصوبه 1/1/1393 می باشد.
آئین‌نامه تعیین میزان حق‌الزحمه داوری و نظارت بر رساله، پایان‌نامه و دفاع از پروپوزال عضو هیأت‌علمی مدعو خارج از دانشگاه Finance 0 به استناد بند
آئین‌ نامه استخدامی اعضای غیر هیات‌ علمی Official سایر استخدامی
استخدام و تبدیل وضعیت اعضای غیرهیات علمی Official سایر
حقوق و تکالیف اعضای غیر هیات علمی Official سایر
دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی دانشگاه Official سایر
دستورالعمل استفاده عضو(زن) رسمی و پیمانی از خدمت نیمه وقت یا سه چهارم وقت Official سایر
دستورالعمل نحوه انتصاب اعضا در پست‌های سازمانی مدیریتی سطوح میانی و پایه و عزل آنها Official سایر
سایر مقررات مربوط به اعضای غیر هیات علمی Res سایر
شیوه‌نامه امتیازدهی به اجزاء شاخص‌های ارزیابی ارتقاء رتبه اعضای غیرهیات علمی Official سایر
مرخصی‌ها، بیمه و امور رفاهی اعضای غیرهیات علمی Official
نظام پرداخت حقوق و مزایای اعضای غیرهیات علمی Official سایر
بخشنامه دارندگان مدرک معادل Official سایر
شرایط دریافت فوق‌العاده عائله‌مندی و حق اولاد و استفاده از بیمه سلامت به بازنشستگان و موظفین دانشگاه Official سایر