[ Print ]  [ Close ]

http://tech.modares.ac.ir/index.jsp?siteid=11&pageid=28293&newsview=21807   , 1403/03/07


بازدید دانشجویان رشته علم داده ها از مرکز ملی نقشه‌ برداري مغز

 برنامه بازدید اعضای‌ انجمن‌ علمی‌ دانشجویی‌ علم‌ داده ها دانشگاه از مرکز ملی‌ نقشه‌ برداری‌ مغز، با هدف آشنایی‌ دانشجویان با تکنیک‌ها و ملاحظات ساخت‌ و اجرای‌ این‌ پروژه ها برگزار شد.
در این بازدید که با حمایت‌ معاونت‌ دانشجویی‌ و فرهنگی‌ اجتماعی‌ دانشگاه تربیت‌ مدرس، دانشکده علوم و فناوری های بین رشته ای و گروه علم داده ها انجام شد ، ١٥ نفر از دانشجویان رشته علم داده ها از پروژه های‌ در حال اجرای‌ مرکز بازدید کردند و با فرآیند طراحی  و محصول نهایی‌ آن آشنا شدند. زیرسازی‌، نحوه اجرای‌ آزمایش‌ ها و تست‌ های‌ صورت گرفته‌، کنترل نتایج‌ پس‌ از ارزیابی‌ نکات مورد بررسی‌ در این‌ بخش‌ بود. آزمایشگاه ملی‌ نقشه‌ برداری‌ مغز به آدرس منزلگاه https://nbml.ir/ با هدف اصلی‌ انجام مأموریت‌های‌ نوین‌ در راستای‌ پاسخگوئی‌ به‌ بخشی‌ از نیازهای‌ پژوهشی‌ و فناوری‌ کشور در زمینه‌ ایجاد زیر ساخت‌ تصویربرداری‌ و تحریک‌ مغزی‌ لازم برای‌ تحقیقات شناختی‌ و ارائه‌ خدمات دانش‌ بنیان و روز آمد در حوزه علوم و فناوری‌ های‌ شناختی‌ با بهره گیری‌ از امکانات و نیروهای‌ متخصص‌ ایجاد شده است‌. این مرکز دارای بخش هایی با عناوین تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای، آزمایشگاه تصویربرداری‌ تشدید مغناطیسی‌، آزمایشگاه پردازش تصویر، بیوبانک‌ نقشه‌برداری‌ مغز ایران و آزمایشگاه پردازش و آنالیز سیگنال است. 09:20 - چهارشنبه 29 آذر 1402    /    شماره خبر : 21807    /    تعداد نمايش خبر : 103